کاغذ دیواری سه بعدی انقلابی در دکوراسیون داخلی خانه و دکوراسیون دیوار به وجود آورد. این کاغذ دیواری بسیار شبیه به پوستر دیواری است اما با سایه‌هایی که روی طرح آن دارد، عمق و بعد را شبیه‌سازی می‌کند و به نظر برجسته می‌رسد.